Bo- og Levestedet Horskær har en ledig stilling som afdelingsleder med souscheffunktion

Horskær søger en pædagog, sygeplejerske, diakon eller anden relevant uddannet, der holder af mennesker og som gerne vil være afdelingsleder/souschef.

Horskær er stedet, hvor mennesker bor og lever, græder og griner, fester og danser og synger, samtaler med hinanden og er stille sammen og hver for sig. Horskær er et sted hvor menneskers drømme kan deles og leves.

Vi har brug for én, der gerne vil være en del af os og som sammen med os vil gå i den retning, som giver mennesker værdighed og ansvar for eget liv.  Vi vil byde dig velkommen på en meget central og vigtig position, idet du skal være den daglige sparringspartner for medarbejderne.  Vi bestræber os på at være et alternativt tilbud i psykiatrien, hvor det handler om at se mennesket frem for diagnosen, og ressourcerne frem for svaghederne.

Vi forventer, at du er en menneskekender, som er i stand til at være sammen med mange forskellige mennesker i løbet af en arbejdsdag, både beboere, kolleger og ledere. Horskær tager udgangspunkt i folkekirkens diakoni. Det betyder, at vi bygger på det kristne menneskesyn, som vi forventer, du står inde for.

Horskær er et socialpsykiatrisk botilbud med egen værkstedsafdeling Vikka, der er etableret i 2018. Horskær er et selvejende non-profit tilbud under friplejeloven med 28 lejeboliger. Horskær er et tilbud til voksne borgere med forskellige psykiatriske lidelser.

Stillingen som afdelingsleder/souschef er en nyoprettet stilling, så du skal sammen med lederen og medarbejderne være med til at udvikle stillingen.

Om din profil tænker vi, at du:

·        Har en  relevant faglig baggrund, formodentlig pædagog eller sygeplejerske,  men hvis du er den rette, kan du også have anden relevant uddannelse.

·        Har gode lederevner. Formodentlig har erfaring med ledelse, eventuelt har du en lederuddannelse.

·        Eventuelt har erfaring fra psykiatrien.

·        Kan varetage administrative og daglige praktiske opgaver.

·        Har godt kendskab til brug af IT og er vant til at dokumentere.

·        Er nytænkende og kan vejlede og rådgive personalet.

·        Forstår at lytte til og drage nytte af medarbejdernes kompetence og erfaringer.

·        Har en recovery-orienteret tilgang til beboerne.

·        Har gode samarbejdsevner og er indstillet til at indgå i et ledelsesteam.

·        Er kreativ og kan se muligheder frem for begrænsninger.

·        Er rummelig, imødekommende og har sans for humor.

·        Er loyal over for idégrundlaget og menneskesynet på Horskær.

Vi kan tilbyde:

·        En spændende arbejdsplads i dejlige omgivelser, som er i konstant udvikling.

·        Indflydelse og ansvar.

·        At være del af et engageret ledelsesteam.

·        Et aktivt og engageret personale på et højt fagligt niveau.

·        En arbejdsplads, hvor der sættes fokus på menneskesyn samt værdsættelse i ord og handling.

·        Mulighed for aktivt at være med til at udforme fremtiden.

·        Et job, hvor der er ledelsesmæssige, administrative, faglige og praktiske opgaver.

·        Løn-  og ansættelsesforhold følger offentlige overenskomster.

Se endvidere funktionsbeskrivelse 

Om ansættelsesprocessen

Der afholdes informationsaften den 17. jan. Kl. 19.00 på Horskær, hvor du kan komme uforpligtende og høre mere om stillingen og om Horskær.

Ansøgning kan udelukkende søges via følgende link: app.jobmatchprofile.com/675uac

Ansøgningsfrist 25. januar kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den. 4. februar.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af leder, bestyrelsesmedlemmer, medarbejderrepræsentanter og beboerrepræsentant.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til leder Birte Risbøl Pedersen, tlf.  75 58 13 36