Medarbejdere

Der er ansat 36 personer i deltids/fuldtidsstillinger. Sammensætningen er: 

 

Leder 

Sygeplejersker 

Plejehjemsassistenter

Social- og sundhedsassistenter

Ergoterapeut

Pædagoger

Ernæringsassistent

Husassistenter 

Pedel

Sekretær

Psykoterapeut


Der er ansat 1 person i skånejob.

 

Vi er godkendt som praktiksted for SSA elever. 1. februar 2018 kommer der 3 elever i praktik.