Infomappe

Når man som ny beboer flytter ind på Horskær, får man udleveret en mappe med informationer. Denne mappe indeholder bl.a. mere detaljerede oplysninger om servicepakke, kost, bolig og husleje. Desuden indeholder den oplysninger om:

  • Brugerråd*
  • Ryge-misbrugs- og alkoholpolitikken på Horskær
  • Husdyr - retningslinjer for at holde husdyr på Horskær
  • Køreplan fra Sydtrafik

*Der afholdes brugerrådsmøder 6 gange årligt. På møderne har beboerne mulighed for at få italesat ønsker m.m. på stedet her.

Et godt sted at lære at leve

Anonym