Hverdagen på Bo- og Levestedet Horskær:

Fra mandag til fredag er dagsstrukturen som følger:

Kl. 08.00-08.20   Fælles morgenmad i spisestuen

Kl. 09.45-10.00   Fælles formiddagskaffe i Vikka eller spisestuen

Kl. 10.00-11.50   Arbejde i værkstederne 

kl. 12.00-12.25   Fælles middagsmad i spisestuen

Kl. 13.00-14.50   Der arbejdes i værkstederne

Kl. 15.00-15.20   Fælles eftermiddagskaffe i spisestuen

 

Kl. 15.00 er arbejdsdagen slut, og derefter er der fritid resten af dagen.

 

Kl. 17.30-17.50   Fælles aftensmad i spisestuen

Kl. 20.00-21.00   Fælles aftenkaffe og tv, spil eller andet i opholdsstuen.

 

Deltagelse i de forskellige måltider er frivillig. Se mere under fællesspisning.

Når vejret tillader det om sommeren, tilberedes og indtages måltiderne ofte udendørs. Det er dog muligt at spise indenfor, hvis man foretrækker det.

 

 

Støtte-/kontaktperson

Beboerne støttes i at opnå de mål, der er udarbejdet i samarbejde mellem den enkelte beboer og den visiterende kommune ud fra en anerkendende tilgang. Personalet er veluddannet og komme jævnligt på relevante kurser for at kunne give den enkelte beboer den bedst mulige støtte til at få hverdagen til at fungere. Se under PERSONALE.

Hver beboer får tildelt en fast kontaktperson, og til daglig vil der være en dags-/aften kontaktperson, så man ved, hvem man skal henvende sig til, når der er behov for det.

Bevillingskommunen og beboeren bliver enige om, hvilke mål, der skal arbejdes med under opholdet på Horskær. Disse mål revideres en gang årligt ved et såkaldt statusmøde, hvor beboeren, sagsbehandleren fra kommunen, Horskærs leder, kulturkoordinator og kontaktperson deltager. Efter mødet udarbejdes der delmål, der er beboerens og personalets redskab til at støtte beboeren i forhold til de mål, beboeren skal arbejde med. Dette synliggøres i form af et ugeskema, hvorpå ugens opgaver og aktiviteter anføres. Dette ugeskema er med til at støtte beboeren i at have en fast dagsstruktur, således at hverdagen har et meningsfuldt indhold med et balanceret forhold mellem arbejde og fritid.