Sygeplejersker

 

 

Vi har brug for en, der gerne vil være en del af os og som sammen med os vil gå i den retning, som giver mennesker værdighed og ansvar for eget liv.

Vi har plads til 28 voksne og er certificeret efter friplejeloven.

 

Vi søger 2 sygeplejersker fra 01.11.2019 32 timer dag/aften – hver 3. weekend.

 

Du:

·       har gode socialkompetencer og gode samarbejdsevner

·       er faglig velkvalificeret og må gerne have psykiatrisk erfaring

·       kan se muligheder og har kreative evner

·       har overblik og er handlingsorienteret

·       er fleksibel, engageret, ansvarsbevidst, åben, ærlig og nysgerrig

·       tror på, at alle mennesker kan mere end de/vi selv tror

·       arbejder i overensstemmelse med Horskærs værdier og holdninger

·       tør og kan deltage i udvikling, forandring og være nytænkende

 

Vi kan tilbyde:

·       En arbejdsplads, hvor vi er i udvikling, nytænkende i forhold til psykiatrien samt i forhold til individuelle, personlige og faglige kompetencer.

·       En arbejdsplads, hvor vi alle drager omsorg for hinanden og vores arbejdsmiljø.

 

Introaften: I Vikka, Pottehusevej 7D mandag den 21.10.2019 kl. 19.00, hvor der vil blive serveret kaffe og kage.

Her vil der blive informeret om, hvordan vi arbejder på Horskær samt vore tanker og handlinger i forhold til det sociale psykiatriske indsatsområde.

 

Tilmelding til introaften senest 20.10.2019 til sekretær Vita Hansen vih@horskaer.dk

 

 

Ansøgning sendes pr. mail til sekretær Vita Hansen – vih@horskaer.dk

senest torsdag den 24.10.2019 kl. 12.00.

 

  

 

Bo- og Levestedet Horskær

Pottehusevej 7

6580 Vamdrup

Tlf. 75 58 13 36