Medarbejdere

Der er ansat 36 personer i deltids/fuldtidsstillinger. Sammensætningen er: 

 

Leder 

Sygeplejersker 

Plejehjemsassistenter

Social- og sundhedsassistenter

Ergoterapeut

Pædagoger

Ernæringsassistent

Husassistenter 

Pedel

Sekretær

Psykoterapeut


Der er ansat 2 personer i skånejob.

 

Vi er godkendt som praktiksted for SSA elever. I skrivende stund - jan. 2019 - er der 2 elever i praktik.