Du er her: 

Metoder og menneskesyn

Vores menneskesyn og værdier er grundlaget for alt, hvad der foregår her. For os har alle mennesker værdi. Vi tror på, at alle kan noget. At alle kan bidrage til fællesskabet, og at det giver et meningsfuldt liv at gøre det, så vi spørger altid beboerne, hvad de kan bidrage med. Og vi mener, at alle mennesker har ansvar for deres eget liv, for det er deres liv. Men vi står lige ved siden af for at hjælpe, støtte og gå med på vejen, når der er noget, de gerne vil ændre. 

Vi er ligeglade med diagnoser. Her er vi alle medmennesker. Når vi får journalen på en ny beboer, står der kun, hvad de ikke kan. Men det er faktisk et menneske, der kommer ind ad døren. De kan både grine, snakke og spise. Og vi ved alle sammen, at når vi har det godt og sjovt, så kan vi meget mere.

Anerkendende tilgang

På Bo- og Levestedet Horskær arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang. Det betyder i praksis, at vi har fokus på de ting, der går godt, frem for det, der ikke går godt. Når man bor her, bliver man spurgt, hvad man selv synes går godt, og hvilke udfordringer man har. Og man bliver spurgt: Hvad vil DU gerne ændre? Det kan godt være, at vi synes, det handler om at gøre noget ved et stort misbrug. Men hvis beboeren synes, at udfordringen er, at det er svært at gå ned og købe kaffe, så er det der, vi starter. Det handler dels om, at det er nemmere at ændre noget, der betyder noget for en, og som man selv har reflekteret over.  Men det handler også om at anerkende beboerne som de voksne mennesker, de er. Vi skal ikke vælge, hvad der er godt for dem, for det er deres liv, deres ansvar.

Vi gør det sådan, fordi det virker, og fordi sådan vil vi gerne selv behandles.