Du er her: 

Personale

Der er pt. 40 fastansatte, 4 afløsere og 3 i praktik på Bo- og Levestedet Horskær. Medarbejderstaben består af:

Leder 
Sygeplejersker 
Plejehjemsassistenter
Social- og sundhedsassistenter
Ergoterapeut
Pædagoger
Ernæringsassistent
Husassistenter 
Pedel
Sekretær
Psykoterapeut
Snedker

Vi er godkendt som praktiksted for SSA-elever, og har for det meste 1-2 elever. Desuden har vi løbende ansat personer i skånejob.