Mål og støtte

Bevillingskommunen og beboeren bliver enige om, hvilke mål, der skal arbejdes med under opholdet på Bo- og Levestedet Horskær. Målene bliver revideret en gang årligt. Det sker ved et statusmøde, hvor beboeren, sagsbehandleren fra kommunen, Horskærs leder og kontaktpersonen deltager.

Efter mødet udarbejder vi delmål, der er beboerens og personalets redskab til at støtte beboeren i forhold til de mål, beboeren skal arbejde med. Målene bliver synliggjort i form af et ugeskema, hvor både beboere og personale kan få et overblik over store og små opgaver i løbet af ugen. Det kan være alt fra støvsugning og skifte sengetøj til daglige gåture, fritidsaktiviteter og arbejde i VIKKA. Ugeskemaet er med til at støtte beboeren i at have en fast dagsstruktur, så hverdagen har et meningsfuldt indhold med et balanceret forhold mellem arbejde og fritid. Ugeskemaets indhold og detaljeringsgrad bliver løbende tilpasset beboerens behov.

Beboerne støttes i at opnå de mål, der er udarbejdet i samarbejde mellem den enkelte beboer og den visiterende kommune ud fra en anerkendende tilgang. Personalet er veluddannet og kommer jævnligt på relevante kurser for at kunne give den enkelte beboer den bedst mulige støtte i hverdagen.

Hver beboer får tildelt en fast kontaktperson, og til daglig vil der være en dags-/aften kontaktperson, så man ved, hvem man skal henvende sig til, når der er behov for det.