Du er her: 

Socialt ansvar

Det er vigtigt for os, at vi påtager os et socialt ansvar. Derfor har vi løbende mennesker i virksomhedspraktik, skåne- og flexjob, ligesom vi altid har SSA-elever.

Vi vil gerne hjælpe med at uddanne, og vi synes, vi har nogle gode værdier, som vi gerne vil give videre til andre. Men det handler i lige så høj grad om, at vi gerne vil åbne os op mod samfundet og afstigmatisere psykisk syge.

Og så er både elever og praktikanter et vigtigt input udefra, der inspirerer os til at tænke på andre måder. De gør en stor forskel for os, og bidrager til en bedre hverdag her på Bo- og Levestedet Horskær.