Du er her: 

Værdier og menneskesyn

Bo- og Levestedet Horskær har baggrund i folkekirkens diakoni*. jf. vores vedtægter. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn.

På Bo- og Levestedet Horskær betyder det i praksis, at ethvert menneske:

 • er unikt, skabt, værdifuldt, villet og elsket, og derfor har ethvert menneske krav på at blive behandlet ligeværdigt og med respekt uanset etnicitet, tro, køn og livsholdning.
 • er skabt med en personlighed, med evner og ressourcer, som det er sat til at forvalte.
 • har som udgangspunkt ansvar for sit eget liv og for den måde, det handler over for sine medmennesker på.
 • får givet nogle livsvilkår, der er bestemt af gener, personlighed, opvækst og de påvirkninger, det får gennem hele livet. Uanset livsvilkår står ethvert menneske til ansvar for de valg, det træffer.
 • er som udgangspunkt et socialt væsen.
   

Det er Bo- og Levestedet Horskær opgave - i omgangstone og handling - at:

 • behandle enhver beboer ligeværdigt og respektfuldt, bl.a. i forhold til de valg, den enkelte træffer.
 • bidrage til, at hver enkelt beboer har et meningsfyldt indhold i hverdagen.
 • bidrage til, at hver enkelt beboer har en oplevelse af, at dette er beboerens hjem
 • bidrage til, at hver enkelt beboer får tilfredsstillet og udviklet sine behov og kompetencer.
 • udvise omsorg og næstekærlighed.
 • at stille krav og stille beboeren til ansvar for sine egne valg - i det omfang den enkelte beboer evner det.
 • at forvente, at beboeren indgår i samspillet med andre på en værdig og respektfuld måde

 

* Ordet diakoni kommer fra græsk diakonìa, der betyder tjeneste, og anvendes som betegnelse for kristen tjeneste og omsorg for medmennesket.