Du er her: 

Visitation og takster

Hvis du tænker, at du har en borger, som Bo- og Levestedet Horskær kan gøre en forskel for, så kontakt daglig leder Anette Hartvig Jensen på tlf. 75 58 13 36, mail anjen@horskaer.dk / horskaer@sikker.diakon.dk

Bo- og Levestedet Horskær er et selvejende non-profit hjem under friplejeloven, og tilbuddet svarer til botilbud efter servicelovens §108.
Vi tilbyder ydelser inden for servicelovens §83, §85 og §87. 

Når du henvender dig med en borger, så ser vi på journalen, og så møder vi mennesket bag journalen, før vi siger ja tak. Vi vil gerne høre, hvad de tænker og drømmer om. Vi tager også ud på besøg, hvis ikke I kan komme her på Horskær. Det er vigtigt for os, at borgeren også kan sige nej tak, hvis de ikke tænker, at Bo- og Levestedet Horskær er det rette sted for dem.

Vi siger nej tak til stærkt udadreagerende mennesker og mennesker med misbrug, som ikke vil arbejde med det. I de tilfælde er vi ikke det rigtige sted.

Takster

Priserne på Bo- og Levestedet Horskær varierer efter behov. Vi tror på, at man kommer langt med ærlighed. Så når en beboer udvikler sig og det går bedre, og vi derfor bruger mindre tid, så går vi ned i pris og sender en ny, billigere kontrakt. Men det kan også gå den anden vej, hvis beboeren f.eks. brækker et ben eller bliver terminal, så vedkommende har brug for mere hjælp. Kort sagt så betaler I for det, I får.

I september 2019 kostede den billigste beboer 1265 kr. pr. døgn og den dyreste 2235 kr. pr døgn.