Du er her: 

Et sted at bo, leve og arbejde

Bo- og Levestedet Horskær er et tilbud til voksne borgere med forskellige psykiatriske lidelser. På Bo- og Levestedet Horskær kan man bo, leve og arbejde.

Bo- og Levestedet Horskær er et selvejende non-profit hjem under friplejeloven med 28 lejeboliger. 

Vi tager udgangspunkt i det hele menneske, og går mere op i interesser og muligheder end begrænsninger og sygdom. Derfor arbejder vi meget med en anerkendende tilgang ud fra vækstmodellen. Et andet afgørende element i hverdagen på Bo- og Levestedet Horskær er, at man kan arbejde på VIKKA, og derigennem have noget meningsfuldt at stå op til, og et sted, hvor der er brug for én, og hvor man laver et rigtigt stykke arbejde.

Vi vil gerne gøre en forskel, så folk kan komme videre i deres liv, og ikke skal være her resten af livet.

Du er altid velkommen til at kontakte daglig leder Anette Hartvig Jensen, hvis du har en borger, hvor du tænker, at Bo- og Levestedet Horskær måske kan være det rigtige sted. Eller hvis du bare gerne vil høre mere om stedet, metoder, økonomi eller andet.

Tlf. 75 58 13 36 
Mail: anjen@horskaer.dk 
horskaer@sikker.diakon.dk